Ośrodek doskonalenia nauczycieli

W ramach działalności Instytutu Edukacji i Sportu działa Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zajmuje się doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych państwowych i prywatnych.
 1. Kurs kierowników wypoczynku – 10 godz.;
 2. Kurs wychowawców placówek wypoczynku – 36 godz.;
 3. Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego – 4 godz.;
 4. Realizacja podstawy programowej dla IV etapu edukacyjnego z wychowania fizycznego – 4 godz.;
 5. Elementy prawa oświatowego dla nauczyciela – 4 godz.;
 6. Dopuszczanie do użytku w szkole przedmiotowego programu nauczania – 4 godz.;
 7. Dopuszczanie do użytku w szkolne przedmiotu nauczania w zawodzie – 6 godz.;
 8. Awans zawodowy nauczyciela – kompendium wiedzy dla robiących awans i ich opiekunów – 6 godz.;
 9. Motywowanie uczniów do pracy – warsztat – 6 godz.;
 10. Nauczyciel przedmiotu doradcą zawodowym ucznia – 4 godz.
 11. Turystyka szkolna – organizacja i metodyka zajęć – 24 godz.;
 12. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia – 24 godz.;
 13. Ewaluacja wewnętrzna pracy w szkole/placówce – 4 godz.;
 14. Gimnazjum – pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów – 5 godz.;
 15. Doradztwo zawodowe w szkole na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – 6 godz.;
 16. Podstawa programowa – planowanie pracy, realizacja i monitorowanie podstawy programowej – 5 godz.;
 17. Bezpieczeństwo w szkole – propagowanie wzorców i zachowań bezpiecznych – 24 godz.;
 18. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej – 10 godz.;
Kursy pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Zapraszamy również na studia podyplomowe w Olsztynie. Pełna oferta kierunków: http://podyplomowe.info
Zapisy
Informacje i Zapisy
tel./faks: 89 542 62 68
tel. Kom. 513 017 019
ul. Warmińska 27 p.105
10-544 Olsztyn

Informację
Chcesz wiedzieć o nowych kursach
Wpisz adres e-mail

[FM_form id=”2″]


Formularze do pobrania

Wybrane kursy

Kurs na trenera
personalnego

Więcej informacji
o kursie

Kurs na trenera
boksu

Zapraszamy na kurs
instruktora boksu