Kursy na zamówienie

W celu organizacji kursów instruktorskich w sporcie i rekreacji ruchowej, kursów trenera klasy II, menedżerskich i innych różnych szkoleń, IEiS współpracuje ze związkami sportowymi, klubami, stowarzyszeniami, firmami i osobami prywatnymi na terenie całej Polski.Nasze działania dotyczą doboru kadry dydaktycznej, znalezienia obiektów i zapewnienia właściwej bazy szkoleniowej. Jednocześnie przejmujemy na siebie procedurę administracyjną związaną z organizacją kursów (programy, dokumenty, harmonogramy, egzaminy, zgody Związków Sportowych, księgowość, itp.).

Optymalna liczba chętnych do uczestnictwa w kursie wynosi minimum 15 osób.

Planujemy prowadzenie kursów w całej Polsce. Poszukujemy współorganizatorów, partnerów, klubów sportowych, wykładowców, instruktorów i trenerów. Oferujemy bardzo dobre warunki współpracy i wynagrodzenia.

Jak wygląda współpraca?
KROK 1

Zainteresowani (firma, klub, osoba prywatna, itp.) zgłaszają się do IEiS z informacją o rodzaju kursu, liczbie chętnych (minimum 15 osób) oraz o terminie, w którym kurs ma się odbyć.

KROK 2

Wspólnie dobieramy prowadzących o odpowiednich kwalifikacjach oraz ustalamy miejsce realizacji kursu i dokładne terminy zajęć.

KROK 3

Tworzymy, negocjujemy i zatwierdzamy kosztorys kursu. Powyżej 15 uczestników lub udostępnieniu przez zainteresowanych bazy szkoleniowej poniżej obowiązujących cen, istnieje możliwość obniżenia ceny za kurs. Ustalamy warunki kierownictwa i wynagrodzenie za pomoc w organizacji i realizacji kursu z osobą wyznaczoną przez firmę, klub, stowarzyszenie, itp.

KROK 4

Dokonujemy zebrania dokumentów uczestników, tworzymy ofertę kursu, dokładny harmonogram zajęć i przesyłamy wymagane dokumenty do zatwierdzenia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (minimum 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu).

KROK 5

Umieszczamy informację o planowanym kursie na stronie www.instytutolsztyn.pl oraz w sieci (na portalach tematycznych i forach dyskusyjnych).

KROK 6

Przyjmujemy formalne zgłoszenia na kurs oraz wpłaty, weryfikujemy dokumenty kursantów. Przeprowadzamy szkolenie zgodnie z zatwierdzonym przez MSiT harmonogramem.

KROK 7

Zamykamy szkolenie (zwykle kończy się egzaminem państwowym), wydajemy zaświadczenia o zakończeniu kursu i składamy wymagane dokumenty w Ministerstwie Sportu i Turystyki w celu rozliczenia kursu i wydania dokumentów państwowych (legitymacji, dyplomów).Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt.
Zapisy
Informacje i Zapisy
tel.  513 017 019
ul. Warmińska 27 p.105
10-544 Olsztyn

Informację
Chcesz wiedzieć o nowych kursach
Wpisz adres e-mail

[FM_form id=”2″]


Formularze do pobrania

Wybrane kursy

Instruktor
samoobrony

Ukończ kurs
instruktorski

Instruktor
Cross-Training

Zostań instruktorem
samoobrony