Kurs instruktora snowboardu

do ustalenia
Stok Narciarski w Mikołajkach
*Zajęcia odbywają się codziennie. Nie zapewniamy wyżywienia i zakwaterowania.

 

ABSOLWENCI NASZEGO KURSU UZYSKUJĄ UPRAWNIENIA ZAWODOWE!
Instytut Edukacji i Sportu we współpracy z HBR Adrenaline zapraszają na kurs instruktora narciarstwa zjazdowego

Kurs instruktora snowboardu ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu rekreacji ruchowej, a w szczególności zajęć dydaktycznych z zakresu snowboardu. Przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych, technicznych i taktycznych niezbędnych do realizacji procesu nauczania.

GŁÓWNE CELE KURSU:

 1. Opanowanie podstawowych zasad teorii i metodyki potrzebnych do samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć snowboardowych.
 2. Poznanie zasobu ćwiczeń dla grup ćwiczebnych zróżnicowanych pod względem płci, wieku, umiejętności i sprawności.
 3. Opanowanie techniki i metodyki nauczania jazdy na snowboardzie w oparciu o „Program nauczania snowboardu SITS-PZS”.
 4. Doskonalenie umiejętności i wiedzy pozwalających na prawidłowe demonstrowanie ćwiczeń.
 5. Dobór sprzętu i jego konserwacja.

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Technika i metodyka elementów stopnia I i II:
 • Ćwiczenia specjalistyczne na desce.
 • Zasób ćwiczeń kształtujących motorykę (siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość i równowaga)
 • Metodyka zajęć rekreacyjnych na snowboardzie.
 • Znaczenie rozgrzewki i jej charakter.
 • Podstawowe elementy freestyle:
 • Techniki podstawowe:
 • Technika i metodyka elementów stopnia II:
 • Średniozaawansowane elelmenty freestylu
 • Techniki średniozaawansowane
 • Prowadzenie przez kursantów zajęć praktycznych według uprzednio opracowanego konspektu.
 • Egzamin praktyczny z wybranych elementów stopnia

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.

Ukończenie kursu, zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego oraz frekwencja min 90% jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora snowboardu i upoważnia do samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu rekreacji ruchowej a w szczególności zajęć dydaktycznych z snowboardu.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz legitymację instruktorską.

Zapisy
Informacje i Zapisy
tel.  513 017 019
ul. Warmińska 27 p.105
10-544 Olsztyn

Warunki uczestnictwa
 • Ukończone minimum 18 lat,
 • Dobry stan zdrowia,
 • Wykształcenie średnie.

Plakat

 


Informację
Chcesz wiedzieć o nowych kursach
Wpisz adres e-mail

[FM_form id=”2″]


Formularze do pobrania

Wybrane kursy

Instruktor
jazdy konnej

Zostań instruktorem
jazdy konnej

Instruktor
kulturystyki

Zachęcamy do
oferty naszego kursu