Kurs instruktora sportu

termin do ustalenia
cena do ustalenia
Pływalnia UWM, ul. Tuwima 6
 Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Nie zapewniamy wyżywienia i zakwaterowania.

Kursy pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kurs akredytowany przez Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty. Program kursu zatwierdzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Kursy organizowane będą po zebraniu się minimalnej liczby uczestników (15 osób)
Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę oraz umiejętności.

Ukończenie kursu, zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego oraz frekwencja min. 90% jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora sportu i upoważnia do samodzielnego prowadzenia zajęć na pływalniach, basenach, i w klubach itp. oraz jest podstawą do ubiegania się o wydanie licencji w Polskim Związku Pływackim.

Osoby, które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym otrzymają legitymację instruktora sportu w pływaniu wydaną przez Polski Związek Pływacki.

Kurs instruktora sportu w pływaniu:

 • upoważnia do samodzielnego prowadzenia zajęć,
 • przygotowuje i uprawnia do pracy na basenach i pływalniach, w hotelach i ośrodkach spa, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, na obozach wypoczynkowych oraz koloniach,
 • osoby po pozytywnym zdaniu egzaminu mogą ubiegać się o wydanie licencji w Polskim Związku Pływackim,
 • pozyskana wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne na kursie pozwalają odświeżyć i usystematyzować wiadomości dla osób prowadzących już zajęcia.

Planowana kadra:

 • Jacek Puciło – mgr wychowania fizycznego, trener I klasy w pływaniu, trener w klubie Towarzystwa Pływackiego Kormoran Olsztyn
 • Sławomir Szczerbal – mgr wychowania fizycznego, trener klasy II – pływanie, trener i i prezes klubu sportowego Płetwal Szczytno
 • Grzegorz Gaszyk – mgr wychowania fizycznego, trener II klasy- pływanie, właściciel szkoły pływackiej Ośmiorniczka

Informacje dodatkowe:

 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,
 • na kursie niezbędny jest strój kąpielowy, ręcznik itp.,
 • istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie,
 • możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe/Miejskie Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp. (osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne),
 • wszelkie szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i e-mailowo,
 • kursanci objęci są ubezpieczeniem NNW na czas trwania szkolenia
Zapisy
Informacje i Zapisy
tel./faks: 89 542 62 68
tel. Kom. 513 017 019
ul. Warmińska 27 p.105
10-544 Olsztyn

Warunki uczestnictwa
 • Ukończone minimum 18 lat,
 • Dobry stan zdrowia,
 • Wykształcenie średnie.

Plakat

plywanieRR-2015--spad3mm


Informację
Chcesz wiedzieć o nowych kursach
Wpisz adres e-mail

[FM_form id=”2″]


Formularze do pobrania

Wybrane kursy

Kurs na trenera
tenisa

Zapraszamy na kurs
instruktora tenisa

Instruktor
kajakarstwa

Zostań instruktorem
kajakarstwa