Kurs instruktora pływania

Najbliższe terminy kursów:

29.03-14.04.2019 r., Łódź

9.03-7.04.2019 r., Olsztyn

Więcej informacji w zakładkach.

Ukończenie kursu:

 • upoważnia do samodzielnego prowadzenia zajęć,
 • przygotowuje i uprawnia do pracy na basenach i pływalniach, w hotelach i ośrodkach spa, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, na obozach wypoczynkowych oraz koloniach,
 • osoby po pozytywnym zdaniu egzaminu mogą otworzyć własną szkółkę w formie działalności gospodarczej oraz prowadzić zajęcia z dziećmi, młodzieżą jak i z dorosłymi,
 • pozyskana wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne na kursie pozwalają odświeżyć i usystematyzować wiadomości dla osób prowadzących już zajęcia,
 • nauczyciel wychowania fizycznego uzyskuje uprawnienia do nauki pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz w programie „Umiem pływać!”,
 • program „Umiem Pływać” jest programem dla uczniów szkół podstawowych, którego celem jest systematyczny udział dzieci w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu nauki pływania.

Kursy pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Kurs akredytowany przez Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty.
Program kursu zatwierdzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Kursy organizowane będą po zebraniu się minimalnej liczby uczestników (15 osób).
Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę oraz umiejętności.

Ukończenie kursu, zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego oraz frekwencja min. 90% jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora i upoważnia do samodzielnego prowadzenia zajęć w opływalniach, basenach, klubach itp.

Informacje dodatkowe:

 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata I raty,
 • na kursie niezbędny jest strój kąpielowy, ręcznik itp.,
 • istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie,
 • możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe/Miejskie Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp. (osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne),
 • wszelkie szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i e-mailowo,
 • kursanci objęci są ubezpieczeniem NNW na czas trwania szkolenia na kwotę 5000 zł.
Zapisy
Informacje i Zapisy
tel./faks: 89 542 62 68
tel. Kom. 513 017 019
ul. Warmińska 27 p.105
10-544 Olsztyn

Warunki uczestnictwa
 • Ukończone minimum 18 lat,
 • Dobry stan zdrowia,
 • Wykształcenie średnie.

Plakat


Informację
Chcesz wiedzieć o nowych kursach
Wpisz adres e-mail

[FM_form id=”2″]


Formularze do pobrania

Wybrane kursy

Kurs na trenera
tenisa

Zapraszamy na kurs
instruktora tenisa

Instruktor
kajakarstwa

Zostań instruktorem
kajakarstwa