Kurs instruktora narciarstwa

Termin: do ustalenia

Miejsce: Stok narciarski przy Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach

Cena: –

* Zajęcia odbywają się codziennie. Nie zapewniamy wyżywienia i zakwaterowania.

 

ABSOLWENCI NASZEGO KURSU UZYSKUJĄ UPRAWNIENIA ZAWODOWE!

Kurs instruktora narciarstwa zjazdowego ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu rekreacji ruchowej, a w szczególności zajęć dydaktycznych z zakresu narciarstwa zjazdowego. Przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych, technicznych i taktycznych niezbędnych do realizacji procesu nauczania.

GŁÓWNE CELE KURSU:

 1. Opanowanie podstawowych zasad teorii i metodyki potrzebnych do samo¬dzielnego programowania i prowadzenia zajęć z narciarstwa zjazdowego.
 2. Opanowanie techniki i metodyki nauczania jazdy na nartach w oparciu o „Program nauczania narciarstwa zjazdowego PZN — SITN z 2014 roku”.
 3. Wykształcenie umiejętności stosowania gier i zabaw ułatwiających opano¬wanie elementów narciarstwa zjazdowego oraz prostych kroków biegowych.
 4. Doskonalenie umiejętności i wiedzy pozwalających na prawidłowe demon¬strowanie ćwiczeń.
  TREŚCI PROGRAMOWE:

 1. Historia narciarstwa na świecie i w Polsce.
 2. Technika i metodyka nauczania narciarstwa zjazdowego (specyfika nauczania dzieci).
 3. Bezpieczeństwo i higiena zajęć w narciarstwie zjazdowym.
 4. Prawa i obowiązki instruktora narciarstwa zjazdowego.
 5. Znaczenie rozgrzewki i jej charakter. w zależności od tematu zajęć, gry i zabawy na nartach zjazdowych.
 6. Metodyka zajęć rekreacyjnych na nartach zjazdowych.
 7. Zasób ćwiczeń kształtujących motorykę.
 8. Ćwiczenia specjalistyczne w narciarstwie zjazdowym.
 9. Technika i metodyka elementów stopnia podstawowego, średniego i wyższego.

PLANOWANA KADRA: 
Roman Koziński – ratownik Karkonoskiej Grupy GOPR, instruktor narciarstwa zjazdowego, odznaczony złotą i srebrną odznaką GOPR.

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.

Ukończenie kursu, zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego oraz frekwencja min 90% jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora narciarstwa i upoważnia do samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu rekreacji ruchowej a w szczególności zajęć dydaktycznych z narciarstwa.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz legitymację instruktorską.

Zapisy
Informacje i Zapisy
tel.  513 017 019
ul. Warmińska 27 p.105
10-544 Olsztyn

Warunki uczestnictwa
 • Ukończone minimum 18 lat,
 • Dobry stan zdrowia,
 • Wykształcenie średnie.

Plakat

 


Informację
Chcesz wiedzieć o nowych kursach
Wpisz adres e-mail

[FM_form id=”2″]


Formularze do pobrania

 


Wybrane kursy

Instruktor
jazdy konnej

Zostań instruktorem
jazdy konnej

Instruktor
kulturystyki

Zachęcamy do
oferty naszego kursu