Kurs instruktora jazdy konnej

   termin do ustalenia             -zł*
  Zespół Szkół Rolniczych, Smolajny k. Dobrego Miasta
 * 300 zł opłaty manipulacyjnej płatne na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu. Opłata jest bezzwrotna niezależnie od wyniku egzaminu kwalifikacyjnego – reszta kwoty płatna w ratach do zakończenia kursu.
 Rekrutacja na kurs trwa!
 
Instytut Edukacji i Sportu od 20 lat organizuje i prowadzi kursy instruktora jazdy konnej, wcześniej za zgodą Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz we współpracy z Polskim Związkiem Jeździeckim w różnych częściach kraju. W tym czasie kursy nasze ukończyło uzyskując kwalifikacje ponad 950 osób.
Obecnie kursy prowadzone są w ośrodkach certyfikowanych przez Polski Związek Jeździecki oraz wysokokwalifikowaną kadrę trenerów klasy mistrzowskiej, pierwszej i drugiej klasy oraz instruktorów z dużym doświadczeniem.
Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna może prowadzić m.in zajęcia ruchowe dla osób aktywnie spędzających czas wolny (dzieci, młodzież, osoby dorosłe). Celem takich zajęć jest poprawa lub utrzymanie zdolności motorycznych oraz szeroko pojętego zdrowia uczestników.
Zajęciami teg typu głównie zainteresowane są kluby, ośrodki rekreacyjno-sportowe, stadniny, instytucje ukierunkowane na poprawę zdrowia dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Instruktor może również prowadzić zajęcia w ramach obozów, kolonii czy wczasów. Zatem nabywając powyższe kwalifikacje zyskujemy duże mozliwosci pracy.
Co należy zrobic, żeby uzyskać uprawnienia ? Należy zapisać się na kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna i zdać egzamin praktyczny i teoretyczny.Po pozytywnym zdaniu egzaminów wydawana jest legitymacja uprawniająca do wykonywania zawodu instruktora jazdy konnej.Podstawa prawna:
Instruktor jazdy konnej, kod 342303, figuruje w wykazie zawodów kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 kwietnia 2010 r. w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82 z dn. 17 maja 2010 r., poz. 537 z późn. zm.).
Ma wyraźnie określone standardy kompetencji zawodowych (wiedzę i umiejętności).
Kursy prowadzone są wspólnie od 2001 roku. Przeszkoliliśmy razem ponad 450 instruktorów.
Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie jazdy konnej, które pozwolą na samodzielne prowadzenie zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi we wszystkich klubach, ośrodkach jeździeckich oraz na obozach sportowych i koloniach.
Program kursu:
 • Psychologa koni
 • Teoria jazdy konnej
 • Hipoterapia
 • Hodowla, pielęgnacja i żywienie
 • Opieka weterynaryjna
 • Historia jeździectwa
 • Przepisy jeździeckie i kodeks
 • Organizacja rekreacji konnej
 • Postępowanie w nagłych wypadkach
 • Metodyka instruktażu
 • Organizacja usług jeździeckich
 • Organizacja imprez jeździeckich
 • Jazda konna na ujeżdżalni
 • Jazda konna w terenie i rajdy
 • Ćwiczenia gimnastyczne
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.
Informacje dodatkowe:
 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki
 • na kursie niezbędny jest sprzęt jeździecki (bryczesy, buty na płaskiej podeszwie, kask ochronny)
 • istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie
 • możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe/Miejskie Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp. (osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne)
 • wszelkie szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i e-mailowo na 7 dni przed rozpoczęciem kursu
 • kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000 zł
Ukończenie kursu, zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego oraz frekwencja min. 90% jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością „jazda konna” i upoważnia do samodzielnego prowadzenia zajęć w ośrodkach jeździeckich, klubach itp.
Kadra szkoleniowa

Jan Gulbicki –Instruktor rekreacji ruchowej w specjalności jazda konna

Sylwia Znamierowska – Instruktor rekreacji ruchowej w specjalności jazda konna

Janusz Michalski – dr nauk technicznych, sędzia I klasy krajowej (najwyższe uprawnienia krajowe)

Zdzisław Czaplicki – dr nauk wychowania fizycznego, wykładowca na kierunku turystyka i rekreacja, dyrektor Instytutu Edukacji i Sportu, instruktor wielu dyscyplin sportu

 

Zapisy
Informacje i Zapisy
tel./faks: 89 542 62 68
tel. Kom. 513 017 019
ul. Warmińska 27 p.105
10-544 Olsztyn

Warunki uczestnictwa
 • Ukończone minimum 18 lat,
 • Zaświadczenie lekarskie,
 • Wykształcenie średnie.

Plakat

 


Informację
Chcesz wiedzieć o nowych kursach
Wpisz adres e-mail

[FM_form id=”2″]


Formularze do pobrania

Wybrane kursy

Kurs na trenera
fitnessu

Oto kurs na instruktora
fitnessu

Instruktor
samoobrony

Oferta kursu na
trenera samoobrony