Kurs instruktora hipoterapii

 termin do ustalenia
2250zł
do ustalenia
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Nie zapewniamy wyżywienia i zakwaterowania.
Kurs Akredytowany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Kursy pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Instruktor rekreacji ruchowej w specjalności Hipoterapia otrzymuje uprawnienia zawodowe uprawniające do samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu hipoterapii w ośrodkach terapeutycznych, Klubach sportowo-rekreacyjnych, stowarzyszeniach, zakładach pracy, klubach prywatnych oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą.
Celem kursu jest:
 • Wprowadzenie uczestników kursu w zagadnienia z zakresu anatomii oraz przekazanie słuchaczom podstawowych wiadomości z tego przedmiotu niezbędnych do samodzielnej pracy hipoterapeuty,
 • Teoretyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnej oceny budowy ciała pacjenta, umiejętności uwzględniania wskazań i przeciwwskazań do hipoterapii,
 • Pełne zrozumienie zagadnień związanych z rozwojem anatomicznym człowieka,
 • Przyswojenie fachowych pojęć z zakresu anatomii.
Treści programowe:
 1. Nauki podstawowe
  1. Anatomia prawidłowa i funkcjonalna,
  2. Embriologia, organogeneza, wady rozwojowe,
  3. Fizjologia,
  4. Biofizyka,
  5. Biomechanika,
  6. Demografia i epidemiologia,
  7. Psychologia rozwojowa i kliniczna,
  8. Socjologia,
  9. Pedagogika.
 2. Nauki kliniczne
  1. Teoria rehabilitacji,
  2. Patofizjologia ogólna,
  3. Badanie narządu ruchu dla potrzeb hipoterapii,
  4. Kliniczne podstawy hipoterapii,
  5. Pierwsza pomoc.
 3. Hipoterapia
  1. Podstawy hipoterapii,
  2. Kwalifikacja do hipoterapii,
  3. Metodyka zajęć hipoterapii,
  4. Wzorcowy ośrodek hipoterapii.
 4. Hipologia
  1. Rasy i hodowla koni,
  2. Wybrane zagadnienia psychologii konia,
  3. Prowadzenie jazdy konnej.

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.

Kursy organizowane będą po zebraniu się minimalnej liczby uczestników (15 osób)

Informacje dodatkowe:
 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,
 • istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie,
 • możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe/Miejskie Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp. (osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne),
 • wszelkie szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i e-mailowo na ok. 7 dni przed rozpoczęciem kursu,
 • kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000 zł.
Ukończenie kursu, zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego oraz frekwencja min. 90% jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością „hipoterapia” i upoważnia do samodzielnego prowadzenia zajęć w ośrodkach hipoterapeutycznych, klubach itp.
Zapisy
Informacje i Zapisy
tel. 513 017 019
ul. Warmińska 27 p.105
10-544 Olsztyn

Warunki uczestnictwa
 • Ukończone minimum 18 lat,
 • Dobry stan zdrowia,
 • Wykształcenie średnie.

Plakat

 


Informację
Chcesz wiedzieć o nowych kursach
Wpisz adres e-mail

[FM_form id=”2″]


Formularze do pobrania

 


Wybrane kursy

Kurs na trenera
aerobiku

U nas zostaniesz
trenerem aerobiku

Instruktor
jazdy konnej

Zapraszamy na kurs
jazdy konnej