Kurs instruktora bosku

październik 2016 r.
1450zł
Klub Berkut Arrachion Olsztyn, ul. Gietkowska 9c/2
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Nie zapewniamy wyżywienia i zakwaterowania.
Kurs pod PATRONATEM Polskiego Związku Bokserskiego.
Osoby, które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym dodatkowo otrzymają dyplom o ukończeniu kursu wydany przez Polski Związek Bokserski.
Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie boksu, które pozwolą na samodzielne prowadzenie zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi we wszystkich klubach, szkółkach bokserskich, zajęciach pozalekcyjnych w szkołach oraz na obozach sportowych i koloniach.Z uczęszczania na zajęcia z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora rekreacji ruchowej i sportu w innych specjalnościach.
Program kursu:
 • Teoria sportu i treningu sportowego,
 • Fizjologia wysiłków w treningu boksera,
 • Historia boksu,
 • Instruktor sportu – jego rola i zadania w systemie szkolenia w boksie,
 • Opieka medyczna w procesie szkolenia bokserów,
 • Praktyczne wykorzystanie procesu odnowy w procesie szkolenia sportowego,
 • Organizacja zawodów w boksie oraz „Regulamin sportowy” PZB,
 • Rola i zadania sędziego w procesie szkolenia bokserów,
 • Metodyka zajęć i zasób ćwiczeń z zakresu przygotowania sprawnościowego, technicznego oraz taktycznego w boksie (zajęcia praktyczne),
 • Praktyczna kontrola treningów i postępów ćwiczących, analiza wyników,
 • Zawody sportowe, sędziowanie obserwacja, ocena wyników (zajęcia praktyczne),
 • Prowadzenie treningów przez kursantów na zadane tematy z zakresu przygotowania sprawnościowego i technicznego,
Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.
Cena obejmuje:
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne z części ogólnej oraz specjalistycznej,
 • Egzaminy,
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, dyplom, legitymacja),
 • Ubezpieczenie NNW uczestników.
Informacje dodatkowe:
 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,
 • na kursie niezbędny jest strój sportowy,
 • istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie,
 • możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe/Miejskie Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp. (osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne),
 • wszelkie szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i e-mailowo na 10 dni przed rozpoczęciem kursu,
 • kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000 zł.

Ukończenie kursu, zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego oraz frekwencja min. 90% jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora sportu w boksie i upoważnia do samodzielnego prowadzenia zajęć w klubach itp.

Ta dyscyplina sportu cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nie jest dyscypliną drogą w uprawianiu, bardzo łatwo zaadaptować ją i przedstawić na lekcjach wychowania fizycznego w szkołach. Dzięki takim zajęciom powstało w Polsce już kilka klas o profilu bokserskim, między innymi w VII Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie, Gimnazjum nr 6 w Koninie, Zespole Szkół Technicznych w Białymstoku, Liceum Ogólnokształcącym Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie. Od następnego roku w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce zostanie otwarta klasa o profilu bokserskim.

Pozyskana wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne pozwalają także o rozszerzenie zajęć w klubach innych sztuk i sportów walki jak: taekwondo, kick-boxing, muay thai, judo, ju jitsu i innych. Poprzez wymianę doświadczeń na kursie poprawienie techniki „w stójce” u zawodników i trenerów nie tylko boksu, ale także MMA, Krav Maga itp.

Kurs odbędzie się po zebraniu się minimalnej liczby uczestników (15 osób)
Kadra szkoleniowa:
Paweł Derlacz – magister wychowania fizycznego, trener II klasy w boksie, instruktor samoobrony. Sędzia Submission Fighting oraz MMA, posiadacz 4 Ji Wu Shu. Zajmuje się przygotowaniem zawodników w zakresie walki w „stójce”.
Derlacz

 

Arkadiusz Paturej – prezes i trener “PIRS” Olsztyn. W latach 1973-76 pięściarz Wybrzeża Gdańsk. Czterokrotny mistrz Wybrzeża i wicemistrz Polski juniorów. Od 1977 roku zawodnik Czarnych Słupsk. Brązowy medalista mistrzostw Polski seniorów, uczestnik młodzieżowych mistrzostw Europy (Izmir, 1976). Absolwent wydziału biologii słupskiej WSP. Od 1983 roku trener w Starcie Miastko. Od 1988 roku w Olsztynie. Założyciel olsztyńskiej szkoły boksu i kick-boxingu.
Paturej

 

Zapisy
Informacje i Zapisy
tel./faks: 89 542 62 68
tel. Kom. 513 017 019
ul. Warmińska 27 p.105
10-544 Olsztyn

Warunki uczestnictwa
 • Ukończone minimum 18 lat,
 • Dobry stan zdrowia,
 • Wykształcenie średnie.

Plakat

INSTYTUT-BOKS-A3 (2)


Informację
Chcesz wiedzieć o nowych kursach
Wpisz adres e-mail

[FM_form id=”2″]


Formularze do pobrania

Wybrane kursy

Instruktor
kolarstwa

Prosimy o zapoznanie
się z ofertą

Instruktor
Cross-Training

Szczegóły dotyczące
naszego kursu