Kurs instruktora badmintona
kompozycja-sportowa-z-elementami-do-badmintona_23-2147913680
 14.03-18.04.2020 r.
 Cena: 1450 zł
 
 
Olsztyn
 Kurs organizowany za zgodą Polskiego Związku Badmintona             

Program kursu obejmuje m.in. :
• Dobór i selekcja w badmintonie
• Rola i zadania instruktora w procesie treningu zawodników
• Roczny cykl szkolenia w badmintonie
• Zabawy i gry stosowane w nauczaniu techniki gry w badmintona
• Technika i metodyka nauczania gry początkujących zawodników
• Metodyka nauczania uderzeń
• Metodyka nauczania serwisu i returnu
• Nauczanie naskoku
• Nauka rozgrywania lotek
• Taktyka gry w grze pojedynczej, podwójnej i mieszanej
• Minibadminton – zasady gry, organizacja i współzawodnictwo

Kurs odbędzie się po uzbieraniu grupy minimum 15 osób.
Warunki uczestnictwa:
• wiek minimum 18 lat,
• minimum wykształcenie średnie (matura nie jest konieczna),
• dobry stan zdrowia,
• dobry poziom umiejętności w danej dyscyplinie

Kurs instruktora badmintona ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu rekreacji ruchowej, a w szczególności zajęć dydaktycznych z zakresu tenisa stołowego. Przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych, technicznych i taktycznych niezbędnych do realizacji procesu nauczania.

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz legitymację instruktorską.

Zapisy
Informacje i Zapisy
tel.  513 017 019
ul. Warmińska 27 p.105
10-544 Olsztyn

Warunki uczestnictwa
  • Ukończone minimum 18 lat,
  • Dobry stan zdrowia,
  • Wykształcenie średnie.

Plakat

instruktor badmintona_2020


Informację
Chcesz wiedzieć o nowych kursach
Wpisz adres e-mail

[FM_form id=”2″]


Formularze do pobrania

Wybrane kursy

Instruktor
jazdy konnej

Zostań instruktorem
jazdy konnej

Instruktor
kulturystyki

Zachęcamy do
oferty naszego kursu