jazda konna - zdjęcie

KURS INSTRUKTORA JAZDY KONNEJ

A6_jazdakonna

KURS INSTRUKTORA  JAZDY KONNEJ

UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora rekreacji ruchowej,

specjalność: JAZDA KONNA

399524_343085652436883_1323546592_n

Kurs pod PATRONATEM
Polskiego Związku Jeździeckiego i Kuratorium Oświaty

Osoby, które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym mają możliwość przystąpienia do egzaminu
na Instruktora
Szkolenia Podstawowego PZJ

Poza programem szkolenia możliwe jest korzystanie z
dodatkowych godzin jazdy konnej BEZPŁATNIE

Kursy prowadzone są wspólnie od 2001 roku.
Przeszkoliliśmy razem ponad 400 instruktorów

 Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie jazdy konnej,
które pozwolą na samodzielne prowadzenie zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi we wszystkich klubach, ośrodkach jeździeckich oraz  na obozach sportowych i koloniach.

 

 

Miejsce organizacji:

Stadnina koni W. i K. Ferenstein

Gałkowo 45, 12-210 Ukta

 (woj. warmińsko-mazurskie)

Termin:

03-12.06.2013

CENA kursu 1750 zł obejmuje:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne z części ogólnej oraz specjalistycznej
 • Egzaminy
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja)
 • Materiały szkoleniowe
 • Ubezpieczenie NNW uczestników

PROMOCJA!!!

Dla uczestników kursu zakwaterowanie + wyżywienie (obiad) jedyne 500!!!

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora rekreacji ruchowej i sportu w innych specjalnościach.

Program kursu:

 • Psychologa konia,
 • Teoria jazdy konnej,
 • Hipoterapia,
 • Hodowla, pielęgnacja i żywienie,
 • Opieka weterynaryjna,
 • Historia jeździectwa,
 • Przepisy jeździeckie i kodeks,
 • Organizacja rekreacji konnej,
 • Postępowanie w nagłych wypadkach,
 • Metodyka instruktażu,
 • Organizacja usług jeździeckich,
 • Organizacja imprez jeździeckich,
 • Jazda konna na ujeżdżalni,
 • Jazda konna w terenie i rajdy,
 • Ćwiczenia gimnastyczne,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

Warunki uczestnictwa:

 1. ukończone 18 lat,
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie,
 3. minimum średnie wykształcenie (potwierdzone odpowiednim dokumentem).

Na kursy przyjmowani są kandydaci posiadający minimum srebrną odznakę jeździecką lub osoby, które zdadzą egzamin wstępny według zasad egzaminu na odznakę srebrną w dniu rozpoczęcia kursu przeprowadzany przez egzaminatora z Wojewódzkiej Komisji EgzaminacyjnejPZJ

Wymagane dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy na kurs (dostępny stronie www.instytutolsztyn.pl)
  1. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia minimum średniego (np. dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej)
   1. zaświadczenie lekarskie
   2. 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
   3. Potwierdzenie wpłaty I raty kursu w wysokości 300zł
    Wpłat proszę dokonywać w biurze Instytutu lub na nr konta:
    72 2490 0005 0000 4530 5291 3450
    Tytułem: kurs instruktora „wpisać odpowiedni kurs” + imię i nazwisko opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w 2 ratach)

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.

W trakcie trwania kursu istnieje możliwość zdawania na
ODZNAKI JEŹDZIECKIE PZJ

 

Informacje dodatkowe:

 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki
 • na kursie niezbędny jest sprzęt jeździecki ( bryczesy, buty na płaskiej podeszwie, kask ochronny)
 • istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie
 • możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe/Miejskie Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp. (osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne)
 • wszelkie  szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i e-mailowo na 10 dni przed rozpoczęciem kuru
 • kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł

 

Ukończenie kursu, zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego oraz frekwencja min 90% jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością „jazda konna” i upoważnia do samodzielnego prowadzenia zajęć w ośrodkach jeździeckich, klubach itp.

 

Kadra szkoleniowa

574762_409532179094999_1022440383_n

Krzysztof Ferenstein – mistrz Polski w skokach przez przeszkody, członek komisji egzaminacyjnej PZJ

Bez-nazwy-1

Wanda Bucholc-Ferenstein – współautorka książki „Polskie konie wierzchowe ”,

380192_378265362235915_442994184_n388077_256426501086469_1662948283_n

Karolina Ferenstein-Kraśko – właścicielka Stadniny Koni Ferensteinów, zawodniczka Klubu Sportowego Gałkowo

 

Img_3518

dr inż. Janusz Michalski – sędzia  I klasy krajowej (najwyższe uprawnienia krajowe)

zdjecie_legit

dr Zdzisław Czaplicki – teoria sportu, wykładowca wyższej uczelni kierunku turystyka i rekreacja, dyrektor Instytutu Edukacji i Sportu

 

mgr Karol Przegaliński – ratownik medyczny, wykładowca na kursach z zakresu pierwszej pomocy i anatomii, magister